Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.