Author: Thomas Rohe

Elastic fry potato

Thomas Rohe

Agristo doubles down on innovation with new Pulsemaster PEF systems

  • PEF

In a significant stride toward enhancing potato processing, Agristo, a renowned producer of premium French fries and potato specialties, has once again chosen Pulsemaster’s cutting-edge Pulsed Electric Field (PEF) technology, investing in two additional 100 kW PEF systems. This move not only solidifies Agristo’s commitment to quality but also cements Pulsemaster’s status as a frontrunner in the potato processing industry.

A Partnership Rooted in Excellence

Operating from Belgium and Holland, Agristo has long been a name synonymous with high standards in the potato processing industry. Their continued collaboration with Pulsemaster, as they acquire their third and fourth PEF systems, speaks volumes about the trust and efficacy established in this partnership. Mark de Boevere, Managing Director of Pulsemaster, expresses his delight, “We are extremely pleased that a European customer with such high standards and a global reputation has agreed to purchase additional Pulsemaster PEF systems.”

Lees meer
Pulsemaster PEF olive oil

Thomas Rohe

PEF en een beter rendement van de koudgeperste olijfolie

Een Pulsemaster PEF-systeem voor een verbeterde koude persing van de olijfolie

Pulsemaster heeft een Pulsed Electric Field systeem ontwikkelt voor het maken van olijfolie, met een capaciteit max 10 US tons/h (9,000 kg/h). Pulsemaster’s PEF is een fysieke, niet-thermische en energiezuinige procesmethode die aanvullend op de vermaalstap van de hele olijven tot olijfpasta, miniscule gaten in de membranen van de olijfcellen boort. Het doel is het doorlaatbaar maken van de membranen van cellen om celdisruptie te bevorderen. Celdisruptie als funktie van toegepaste elektrische veldsterkte en het aantal pulsen om de gaten te boren in de membranen. Daardoor kan het rendement van de persing en de kwaliteit van de olijfolie (aroma’s) worden verhoogd.

Het verbeteren van het extractierendement en het verhogen van de aroma concentratie

In de olijfolie industrie, kan Pulsed Electric Field technologie worden toegepast om het extractierendement te verbeteren en dat gebeurt bovendien bij een lagere procestemperatuur, met behoud van de aroma’s in de olie. Daarbovenop kan een PEF behandeling van de olijfpasta de totale procestijd verkorten, voor het maken van de olijfolie.

Lees meer
PEF-100-belt-system

Thomas Rohe

Pulsemaster verkoopt een 100kW PEF-systeem aan een fabrikant van frites

Pulsemaster verkoopt een 100kW PEF-systeem met een capaciteit van 60 ton aardappelen per uur aan een fabrikant van frites.

Pulsemaster is de marktleider in Pulsed Electric Field systemen voor de aardappelverwerkende industrie en heeft recentelijk een overeenkomst gesloten met een belangrijke producent van kwaliteit frites en aardappelspecialiteiten voor de levering van een 100kW Pulsed Electric Field systeem.

De klant is gevestigd in de EU en is toonaangevend in de aardappelverwerkende industrie.

Lees meer