Nieuws & Blog

COST video about electroporation

Mark de Boevere

Elektroporatie maakt het mogelijk

  • PEF

Elektroporatie is een bijzonder natuurlijk verschijnsel met enorme mogelijkheden. Dat wordt duidelijk uit deze video – gemaakt met ondersteuning van het Europese COST-project.

Verhoogde membraanpermeabiliteit

Bij elektroporatie ontstaat een verhoogde permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van celmembranen, door elektrische pulsen met een hoog voltage. Zo maakt elektroporatie het mogelijk dat moleculen de cel in of uit kunnen, wat onder normale omstandigheden voor veel belangrijke moleculen niet kan.

Grote uitdagingen aanpakken

Elektroporatie kan met succes worden gebruikt om wereldwijd grote uitdagingen op het gebied van gezondheid, voedsel, energie en milieu aan te pakken. Een paar mogelijke applicaties zijn het verhogen van de effectiviteit van chemotherapie, van gentherapie, van voedselverwerking en van biotechnologische processen. De innovatieve technologie is een uitgesproken kans voor wetenschappers, ontwikkelaars en investeerders.

Europese samenwerking

COST ‒ European Cooperation in Science and Technology ‒ is een intergouvernementeel Europees netwerk. Het Europese onderzoek op het gebied van elektroporatie wordt door COST samengebracht en gecoördineerd. Ook de industrie participeert in COST.

Meer informatie over COST