Nieuws & Blog

Pulsemaster PEF olive oil

Thomas Rohe

PEF en een beter rendement van de koudgeperste olijfolie

Een Pulsemaster PEF-systeem voor een verbeterde koude persing van de olijfolie

Pulsemaster heeft een Pulsed Electric Field systeem ontwikkelt voor het maken van olijfolie, met een capaciteit max 10 US tons/h (9,000 kg/h). Pulsemaster’s PEF is een fysieke, niet-thermische en energiezuinige procesmethode die aanvullend op de vermaalstap van de hele olijven tot olijfpasta, miniscule gaten in de membranen van de olijfcellen boort. Het doel is het doorlaatbaar maken van de membranen van cellen om celdisruptie te bevorderen. Celdisruptie als funktie van toegepaste elektrische veldsterkte en het aantal pulsen om de gaten te boren in de membranen. Daardoor kan het rendement van de persing en de kwaliteit van de olijfolie (aroma’s) worden verhoogd.

Het verbeteren van het extractierendement en het verhogen van de aroma concentratie

In de olijfolie industrie, kan Pulsed Electric Field technologie worden toegepast om het extractierendement te verbeteren en dat gebeurt bovendien bij een lagere procestemperatuur, met behoud van de aroma’s in de olie. Daarbovenop kan een PEF behandeling van de olijfpasta de totale procestijd verkorten, voor het maken van de olijfolie.

Het huidige proces

De meest gebruikelijk methode voor de mechanische extractie van de olijfolie bestaat uit het ontvangen van de olijven in bulk, het reinigen van de olijven, het vermalen van de olijven tot een pasta, een kneder en een decanter waarin de olie wordt gescheiden van de vaste stoffen. Terwijl de vermaler en de decanter een continue proces zijn, werkt de kneder als een batch systeem. Een van de grootste handicaps voor de productie van virgin olive oil (VOO) en extra virgin olive oil (EVOO) is de lage efficiëntie van de huidige extractie technieken. Slechts circa 80% van de olie die aanwezig is in de olijven wordt verkregen.

Kneder

Het kneedproces om de vrijgekomen olie in de olijfpasta tot grotere druppels te formeren. Het kneden heeft niet alleen een grote invloed op het extractierendement maar ook op de kwaliteit en de samenstelling van de olie. Daarom vergt het verbeteren van het extractierendement ook een optimalisatie van de werking van de kneder. Daarin kan het toepassen van PEF-technologie een doorslaggevende rol spelen.

Het verbeteren van het extractierendement

Door het toepassen van Pulsemaster PEF kan een +4% tot +10% verhoging van het extractierendement van de koud geperste olijfolie – die rijk is aan waardevolle bestanddelen – worden verkregen. Om een effectieve PEF behandeling van de pasta in de behandelcel te verkrijgen wordt de Pulsemaster PEF behandelkamer in de lijnopstelling geplaatst, na het vermalen van de olijven tot olijfpasta. De behandeling met PEF is vóór het vullen van de kneder met de olijfpasta. Het scheuren van de membranen van de olijfcellen, die als een fysieke barriere werken is noodzakelijk om het vrijkomen van de olie tijdens het kneden te faciliteren. Ook al is het vermalen van de hele olijven tot pasta een vrij efficiënte stap, in het huidige traditionele proces blijft circa 20% van de olie in de cellen achter. PEF is een fysieke, niet-thermische methode die de maalstap compleet maakt door het boren van gaten in de membranen van de olijfcellen, die niet of niet voldoende zijn vermalen door de maler.

Wij willen graag in contact komen met olijfolie producenten die interesse hebben in Pulsemaster PEF-technologie voor verbetering van hun olijfolie extractierendement.

Meer informatie:
PEF-producten: plantaardige oliën