PEF voor het maken van eiwitconcentraten

Productvoorbeelden: Aardappeleiwitconcentraat, ovalbumine, varkensbloedplasma, eiwitrijke producten

Doel PEF-behandeling: Celdesintegratie, microbiële inactivatie, eiwitstructuurmodificatie, verbeteren extractie en raffinage

De kracht van eiwit

Ons dieet bevat drie macronutriënten, namelijk eiwitten, koolhydraten en vetten, en een groot aantal micronutriënten, waaronder vitaminen, mineralen en antioxidanten. De belangstelling voor en het gebruik van plantaardige en dierlijke eiwitten om de menselijke spiermassa te onderhouden is groeiend. Maar eiwitten voegen niet alleen nutritionele waarde, maar ook structuur toe aan voeding. De behandelintensiteit van PEF voor voedingsmiddelen en dranken is hoog genoeg voor microbiële inactivatie, maar laat eiwitten intact. De structuur en functionele eigenschappen van eiwitten, zoals schuimen en stollen, worden dus niet aangetast.

Conservering van ovalbumine-oplossingen

Ovalbumine is het belangrijkste eiwit in ei (circa 65%) en bepalend voor de stollingseigenschappen van ei en eiproducten. PEF-behandeling gevolgd door gekoelde opslag kan worden toegepast voor de decontaminatie van vloeibaar ovalbumine. De toegepaste pulserende elektrische velden veroorzaken geen permanente modificaties in ovalbumine. Zo zij er – in tegenstelling tot na hittebehandeling – geen veranderingen detecteerbaar tussen UV-spectra van onbehandeld en met PEF behandeld ovalbumine.

Bloedplasma van varkens

PEF-behandeling voor decontaminatie en conservering kan ook worden toegepast op andere eiwitrijke vloeistoffen, zoals bloedplasma van varkens. Waarbij er in dit geval eveneens geen effect is op de eiwitfunctionaliteit. Zo helpt PEF de microbiële belasting van plasmapoeder te verkleinen.

Gecontroleerde eiwitmodificatie

Bij veel toepassingen van PEF is eiwitmodificatie ongewenst en zijn de procesomstandigheden zo gekozen dat de behandeling geen effect heeft op eiwitten. De procesvariabelen kunnen echter ook worden ingesteld op doelgerichte en gecontroleerde eiwitmodificatie; dit is mogelijk voor bepaalde eiwitten. De belangstelling voor deze applicatie groeit. Wij willen graag in contact komen met bedrijven en onderzoeksinstituten die interesse hebben in het ontwikkelen van specifieke PEF-applicaties voor het modificeren van eiwitten.

Voordelen PEF

  • Milde conservering zonder dat de functionaliteit van eiwitten wordt aangetast
  • Hoger extractie- en raffinagerendement en gereduceerd energieverbruik
  • Verhoogde procescapaciteit
  • Doelgerichte en gecontroleerde modificatie van bepaalde eiwitten is mogelijk
  • Continu proces met korte behandeltijd
  • Klein ruimtebeslag van de apparatuur, snel op te starten proces
  • Laag energieverbruik van de apparatuur

Meer informatie

PEF-apparatuur

PEF Pulsemaster/Veel gestelde vragen

PEF + Eiwitconcentraten?