PEF voor de behandeling van proces- en afvalwater

Productvoorbeelden: Behandeling van proces- en afvalwater

Doel PEF-behandeling: Celdesintegratie, microbiële inactivatie, verbeterde vloeistof-vastestofscheiding, hergebruik van industriewater

Afvalwatertoepassingen

Een toepassingsgebied van PEF is slurrydesintegratie. PEF-behandeling helpt zo om het volume van vaste stoffen te reduceren in te lozen afvalwater. Daarnaast verhoogt PEF de methaanproductie bij anaerobe gisting. De pulserende elektrische velden veroorzaken namelijk een scheuring van celwanden van te vergisten deeltjes (biosolids), waardoor ze beter beschikbaar zijn voor anaerobe bacteriën. Een ander doel van PEF bij de behandeling van afvalwater is het afdoden van ziekteverwekkers. Het decontamineren van gemeentelijk en industrieel afvalwater verhoogt vervolgens de mogelijkheden voor hergebruik van dit water door de industrie.

Voordelen PEF

  • Gereduceerd water- en energieverbruik
  • Afvalreductie
  • Hogere methaanproductie
  • Verhoogd waterhergebruik
  • Continu en snel proces met een zeer korte behandelingstijd
  • Klein ruimtebeslag van de apparatuur en snel op te starten proces
  • Laag energieverbruik van de apparatuur
  • Schaalbare apparatuur voor zowel kleine als grote volumes

Meer informatie

Voor decontaminatie van vloeistoffen (microbiële inactivatie) is PEF toepasbaar voor verpompbare vloeistoffen en semi-vloeibare of viskeuze producten, inclusief deeltjes met een diameter van maximaal 20 mm. Voor celdesintegratie is er geen limiet aan de afmetingen van het te behandelen product.
Pulsemaster heeft apparatuur ontwikkeld op industriële schaal onder de naam Conditioner met behandelcapaciteiten tot 5000 l/uur voor microbiële inactivatie en tot 50.000 kg/uur voor celdesintegratie.

PEF + Proces- en afvalwater?