PEF voor de productie van suiker

Productvoorbeelden: Suiker, suikerbietsucrose, rietsuiker

Doel PEF-behandeling: Celdesintegratie, structuurmodificatie

Sucrose-extractie

Bij de verwerking van suikerbieten tot sucrose (tafelsuiker) biedt PEF-apparatuur een uitstekende technologie voor het verbeteren van het procesrendement en de suikerkwaliteit. Naast een betere extractie-efficiëntie en snijkwaliteit, heeft PEF-technologie dan een betere uitloging van de suikers uit het weefsel van de bieten als resultaat. Dit komt doordat het pulserende elektrische veld in de bietcelwanden minuscule gaten doet ontstaan, wat het in oplossing gaan van suikers vergemakkelijkt en versneld. Met een verbeterde extractie, betere productkwaliteit en een verhoogde procescapaciteit als resultaat. Het verwerken van suikerbieten wordt bovendien een meer homogeen proces door vereffening van structuurverschillen in de bieten. Verschillen door seizoenvariatie worden verkleind. Als resultaat gaat de raffinage-efficiëntie omhoog en gaan het energie- en waterverbruik omlaag. Een gerelateerd proces is inuline-extractie uit cichoreiwortel, zie: Voedingsvezel.

Voordelen PEF

  • Doelgerichte en gecontroleerde structuurmodificatie door het doorboren van celmembranen
  • Makkelijker te verwerken bieten door zachter weefsel
  • Reductie van de benodigde snijkracht
  • Verbeterde extractie- en raffinage- efficiëntie en daarmee een grotere productiecapaciteit
  • Hoger extractie- en raffinagerendement
  • Puurder sap en zuiverdere sucrosekristallen
  • Hoger procesrendement door een grote reductie in energie-, arbeids- en proceskosten
  • Continu en snel proces met een zeer korte behandeltijd
  • Klein ruimtebeslag van de apparatuur, snel op te starten proces
  • Laag energieverbruik van de apparatuur

Meer informatie

Pulsemaster heeft apparatuur ontwikkeld op industriële schaal onder de naam Conditioner met behandelcapaciteiten van 1.000 kg/uur tot 50.000 kg/uur voor celdesintegratie van suikerbieten. Er zijn praktisch geen limieten aan de afmetingen van de ruwe grondstof. Op commerciële schaal zijn de verwachte kosten 1 euro per ton voor celdesintegratie (0,1 eurocent per liter of kg).

PEF + Suiker?