Privacybeleid

Privacy Policy voor Bezoekers van pulsemaster.us

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die deze website van Pulsemaster bezoekt.

1. Beheer

De website pulsemaster.us staat onder beheer van Pulsemaster B.V. De contactgegevens zijn te vinden op de site.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de Pulsemaster-website worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b Pulsemaster zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Pulsemaster kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Pulsemaster denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies

3a Pulsemaster maakt op deze site gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Pulsemaster de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Pulsemaster. De contactgegevens staan vermeld op de website van Pulsemaster.

5. Disclaimer

Pulsemaster is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Aansprakelijkheid

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Pulsmaster geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Pulsemaster uitdrukkelijk afgewezen.

7. Auteursrecht

Het Nederlands auteursrecht is van toepassing. De inhoud van de website mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en of privé-doeleinden, onder de voorwaarde dat Pulsemaster B.V. als bron wordt vermeld.