Product- & procesverbetering

Celdesintegratie in vaste stoffen

PEF voor product- & procesverbetering

PEF treatment improves cut quality of potatoes and significantly reduces French fry breakage

PEF-processing leidt tot celdesintegratie in plantaardig en dierlijk weefsel, wat specifieke voordelen heeft voor de productkwaliteit en productieprocessen. Zo verbetert PEF-technologie massatransportprocessen tijdens extraheren, persen, drogen, zouten en marineren.


Aardappelverwerking

PEF treated and fried potato products contain less oil. The treatment can reduce frying oil absorption and fat content up to 50%.

Het gebruik van PEF-systemen in plaats van preheaters heeft verschillende voordelen voor de aardappelverwerkende industrie. Door de PEF-behandeling wordt de snijkwaliteit vergroot en het percentage gebroken frietstaven significant verlaagd. Ook het water- en energieverbruik gaan omlaag. Blancheer-, droog- en voorbaktijden worden verkort en de uitloging van suikers wordt verbeterd. Verder kan PEF-processing zorgen voor een lagere olieopname bij het voorbakken, tot wel 50 procent reductie.


Verbeterd massatransport

Electroporation of plant and animal raw materials enhances mass transport processes such as extraction, drying, freezing and pressing, saving time and money and increasing value.

Droogprocessen

PEF-technologie versnelt het drogen van voedselproducten, wat zorgt voor een reductie van de productietijd en het energieverbruik. Met dit doel kan PEF worden toegepast voor groente, fruit, aardappelen en vlees.

Extractie en persen

Het verbeteren van extractie- en persprocessen is een ander voordeel van elektroporatie. Extractie- en persopbrengsten worden verhoogd, bijvoorbeeld voor vruchtensap, plantaardige olie en algenolie en -eiwit.

Vriesprocessen

PEF-technologie versnelt het invriezen van voedingsmiddelen en verlaagt daardoor het energieverbruik. De celdesintegratie verhoogt namelijk de vriessnelheid. Cellulair water stroomt makkelijker uit de cel en de kiemvorming van de ijskristallen begint al buiten de cel. Dit fenomeen heet extracellulaire kristallisatie. Doordat kleinere ijsmoleculen worden gevormd, gaat de productkwaliteit vaak vooruit.

Pellen en snijden

PEF-behandeling vergemakkelijkt het pellen en snijden van groente, fruit en aardappelen . De snijkwaliteit wordt verbeterd. PEF behandeling resulteert bij het snijden van aardappelstaven of -schijven voor de productie van frites en chips, in zeer gladde oppervlakten.

 


Formatie van secundaire metabolieten

A very mild PEF treatment can induce formation of secondary metabolites (bioactive components) in biological tissues such as vegetables and legumes.

Een zeer milde behandeling met pulserende elektrische velden kan de formatie versnellen van secundaire metabolieten (bioactieve componenten) in plantaardige weefsels zoals groenten en bonen. Als resultaat meten we verrijkte secundaire metabolieten als gevolg van stress opwekking in plantaardig weefsel en een rendement verhoging bij het oogsten van deze secundaire metabolieten. Voorbeelden van secundaire metabolieten zijn polyphenolen en isoflavonolen.


Vleesverwerking

For meat processors electroporation improves brining, marinating and drying steps.

Voor de vleesverwerkende industrie verbetert elektroporatie het zouten, marineren en drogen van vleeswaren en andere vleesproducten. Zo worden tumbletijden voor gekookte ham teruggebracht. Bij de productie van droge worst verbetert PEF-technologie het droogproces, met kortere droogtijden als resultaat.


Weinig beperkingen

PEF treatment of plant or animal tissue aiming on cell disintegration has practically no size limitations. It can be applied to whole fruits, vegetables, potato tubers and sugar beets.

Bij de behandeling van plantaardige of dierlijke producten voor celdesintegratie zijn er weinig beperkingen voor de grootte van de te behandelen producten. Zo is PEF-processing toepasbaar op hele vruchten, groenten en aardappelen, fruit- of groentestukjes en fruit- of groentemoes, voorafgaand aan scheidingsprocessen. Wel moet het plantaardige of dierlijke product uiteraard kleiner zijn dan de beschikbare opening in de behandelkamer.


Proceslijn voor celdesintegratie

Voor celdesintegratietoepassingen bestaat een PEF-proceslijn uit een transportsysteem met een behandelkamer en een pulsgeneratorunit.